خِرَدی که برای زندگی نیاز دارید
از تاثیرگذارترین روانشناس حال حاضر دنیا

پرژن پیترسون؛ بزرگترین رسانه اختصاصی دکتر جردن پیترسون به زبان فارسی

جردن پیترسون فارسی

ویدیوها و سخنرانی‌های دکتر جردن پیترسون

زندگی نامه دکتر جردن پیترسون

معرفی جردن پیترسون

دکتر جردن پیترسون روانشناس بالینی اهل کانادا، استاد روانشناسی دانشگاه تورنتو و استادیار سابق دانشگاه هاروارد است.